Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do ułatwienia obsługi strony oraz analizy statystycznej

Zaloguj się w serwisie
Witamy na stronie    Wyloguj się
Doradca Podatkowy Piotr Efenberger
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
2010-12-16 04:23:35
75

Zakres usług, które obejmuje umowa:

- wprowadzenie danych do rejestrów zakupu i sprzedaży VAT

- dokonanie zapisów księgowych z rejestrów lub bezpośrednio w księgach lub ewidencjach

- korygowanie zapisów księgowych, jeśli błąd wynikał z winy kancelarii

- prowadzenie ewidencji środków trwałych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- udzielanie informacji na temat aktualnych zobowiązań podatkowych

- podstawowe doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności   gospodarczej

- udzielanie informacji na temat aktualnych przepisów podatkowych dotyczących

  prowadzonej działalności gospodarczej

- sporządzanie i składanie deklaracji VAT-7, VAT-UE

- sporządzanie deklaracji rocznych z prowadzonej działalności gospodarczej PIT-16A,

   PIT-28, PIT-B, PIT-36L

- reprezentowanie klienta w czasie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających

- sporządzanie i składanie korekt deklaracji, jeśli błąd wynikał z winy kancelarii

- prowadzenie kartoteki osobowej pracowników

- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

- nalicznie i udzielanie informacji klientom w zakresie wynagrodzeń i zobowiązań wobec

   ZUS i PFRON

- sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS i PFRON

- informaowanie klientów o aktualnych przepisach prawa pracy w zakresie dotyczącym

   pracowniów

- ewidencjonowanie oraz przekazywanie zwolnień lekarskich do ZUS

- sporządzanie i składanie korekt deklaracji, jeśli błąd wynikał z winy kancelarii

 

 

Zakres usług dodatkowych (za odrębnie naliczanym wynagrodzeniem)

 

- konsultacje z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego

- sporządzanie wniosków o wpis lub jego zmianę do ewidecji dziłalności gospod. EDG-1

- konsultacje z zakresu prawa finansowego

- konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- wycena remanentu

- sporządzanie biznesplanu lub analizy finansowej

- sporządzanie wniosku kredytowego

- sporządzanie i składanie korekt deklaracji podatkowych, jeśli błąd wynikał z winy klienta

- sporządzanie deklaracji rocznych PIT-36, PIT-37 klentów oraz członków rodzin

- reprezentowanie klenta w postępowaniu podatkowym

- doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowych

- pomoc w sporządzaniu rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych

- sporządzanie faktur korygujących dla klienta

- sporządzanie not korygujących dla klienta

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników

- sporządzanie zaświadczeń o dochodach do wnioskó kredytowych pracowników

- sporządzanie zaświadczeń RP-7

- sporządzanie i składanie korekt deklaracji ZUS i PFRON, jeśli błąd wynikał z winy klienta